Tubig Tipid Tips

Maghanda para sa paparating na El Niño, o tagtuyot. Narito ang mga paraan upang makatipid ng tubig.