Magalang pong ipinamamanhik ng tanggapan ng Calumpit Water District (CWD) sa aming mga mahal na tagatangkilik na kung mayroon pong reklamo o nais malinawan na may kinalaman sa inyong water bill ay mangyaring magsadya po lamang nang personal sa tanggapan ng CWD sa Corazon, Calumpit, Bulacan upang ito ay maayos na mapag-usapan at mabigyan ng malinaw na katugunan. Hindi po kayang lubos na maaksyunan ng tanggapan o mabigyan ng malinaw na katugunan ang mga reklamong ipinararating sa pamamagitan ng social media o ang pagsusumbong sa mga halal na opisyal ng bayan sapagkat ito ay nangangailangan ng personal na pakikipag-ugnayan sa tanggapan.

Umaasa po ang tanggapan sa inyong lubos na pang-unawa.

MULA SA PAMUNUAN NG CALUMPIT WATER DISTRICT